Logo luktsanering
navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp navigeringsknapp navigeringsknapp
 
Unken lukt
Unken miljö
och fuktiga miljöer går hand i hand. Ett utrymme som länge har varit instängt och ovädrat kan ofta bidra till att man blir hängig, blir trött och får ont i huvudet.
Om utrymmet luktar unket, finns det mikroorganismer, virus och levande sporer från mögel i luften.

Denna teknik använder ozon, en naturlig reningskraft som angriper de mikroorganismer som ger upphov till den unkna lukten.
Ozon behandlar alla ytor från golv till tak, inklusive garderober, möbler och kläder, ända ned i sprickor och skrevor där mikroorganismerna och sporerna gömmer sig. Där det är omöjlig att behandla med andra rengörningsmedel.
Det är 100 % säkert - ozon, naturens egna reningskraft. Inga kemikalier eller gifter tillförs under reningen av utrymmet.
SÅ HÄR FUNGERAR DET !!
Denna process omvandlar befintligt syre (O2) i luften till ozon (O3). När du startar processen, fylls området med ozon.
Detta ozon attackerar och bryter ner lukter, mögel, mögelsporer, bakterier och virus - precis som i naturen.
  navigeringspil
Cigarettlukt
Alla som har försökt att avlägsna cigarettrök vet hur svårt det är. Varje cigarett frigör cirka 4500 kemikalier som sprider sig överallt där luften kan tränga in.
Röken tränger igenom garderober, skåp, och avsätter mikroskopiska rester på mattor, textilier, kläder och tyg.
Röken gömmer sig i sprickor och porösa material på dina golv, väggar och tak.
Bortsett från lukten bidrar cigarettlukt indirekt till många hälsoproblem.
De giftiga partiklar som frisläpps sätter sig i väggar och tak. Efter år av rökning kan de utlösa allergiska reaktioner såsom astma, rinnande ögon och andningsproblem.
Ozon bekämpar cigarettrök mer effektiv än något annat medel, eftersom ozon är lika genomträngande som cigarettlukten. Ozonet följer lukten överallt från golv till tak, djupet in i minsta håligheter och sprickor.

  navigeringspil
Mögel
Mögel
inomhus utgör en hälsorisk. Symtomen kan vara täppt näsa, hud och ögonirritation eller kroniska sjukdomar som astma, särskilt hos barn.
Mögel reproduceras snabbt genom att bilda mögelsporer, så små att du inte kan se dem med blotta ögat. Utan behandling sprids möglet i hela huset.
Du har kanske märkt att det är svårt att få bort mögel.

Nu kan du använda ozon, en naturkraft som angriper dessa mögelsporer direkt. och bryter ner dem till ofarliga partiklar.
Eftersom ozon kommer in i alla sprickor och vrår där mögelsporer kan gömma sig, är det mer effektivt än andra rengöringsmedel.
Det är dessutom 100% säkert - ozon är naturens egen reningskraft.
Inga kemikalier eller gifter tillförs under behandlingen.
SÅ HÄR FUNGERAR DET !!
Denna process omvandlar befintligt syre (O2) i luften till ozon (O3). När du startar processen, fylls området med ozon.
Detta ozon attackerar och bryter ner lukter, mögel, mögelsporer, bakterier och virus - precis som i naturen.

  navigeringspil
Brandrök
En brandolycka kan uppstå närsomhelst och varsomhelst, en
brand i en lägenhet eller i ett hus sprids den stickande lukten av rök som sitter kvar länge efter att skadan blivit avhjälp.
Även bränd mat på spisen eller ugnen kan ha en liknande effekt.

Röklukten sprider sig överallt där luften kan komma in. Den
tränger sig in i allt som har haft kontakt med röken. Den följer med in i sprickor och porösa material på golv, väggar och tak.
Även textilier som exempelvis kläder, möbler och mattor drabbas av den påträngande röken.
Ozon bekämpar röken mer effektivt än något annat medel, eftersom den är lika genomträngande som röklukten.
Ozonet följer röken överallt från golv till tak, djupt in i minsta håligheter och sprickor.

  navigeringspil
Kattpink
Hund & katturin
hör till några av de mest skarpa och genomträngande typer av lukter. Katturin i synnerhet har ett rykte om att vara mycket svårt att få bort.
Ozon är naturen eget rengöringsmedel, mer kraftfull än klorin eller andra hushållsrengöringsprodukter. Ozon lämnar en fräsch lukt som efter ett åskväder.

Ozon bekämpar lukten av urin mycket effektivt, eftersom den angriper källan till lukten precis som det skulle hända i naturen.
Ozonet följer lukten överallt från golv till tak, djupt in i håligheter och sprickor i byggnadskonstruktioner och textilier.