Logo luktsanering
Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp Navigeringsknapp
Bilen, Husvagnen & Husbilen
Bil & Husvagn
Ozonet tar bort dålig lukt i bilar, lastbilar, skåpbilar, husvagnar, och andra fordon permanent.
Exempel på lukter som kan tas bort i fordon är tobakslukt, cigarettrök, djurlukt, urinlukt och unken lukt från mögel.

Det byggs upp dålig lukt i fordon efter regelbunden användning. I vissa fall är det spilld mat och dryck som kan vara svårt att få bort. Nikotin och tobaksrök från rökning tränger in i alla skrymslor och vrår, fastnar i tak och andra ytor.
Djur och urinlukt sätter sig djupt i säten och mattor. Ozonet tar snabbt bort dålig lukt i bilar och andra fordon genom att producera ozon (O3) som angriper källan till lukten och tar bort den permanent. Hela fordonet fylls med ozon som snabbt påbörjar nedbrytningen av de dåliga lukterna. Ozon kommer även åt de lukter som klamrar sig fast djup i säten, mattor och övrig interiör.

SÅ HÄR FUNGERAR DET !!
Denna process omvandlar befintligt syre (O2) i luften till ozon (O3). När du startar processen, fylls området med ozon.
Detta ozon attackerar och bryter ner lukter, mögel, mögelsporer, bakterier och virus - precis som i naturen.

Fritidshus/hus/lägenhet navigeringspil
Sommarhus
Sommar och fritidshus står oftast oanvända under vinterhalvåret. Dålig ventilation och i de flesta fall ingen vintervärme skapar idealiska förhållanden för mikroorganismer framförallt mögel och bakterier.

Dessa mikroorganismer skapar en unken och instängd lukt som oftast beskrivs som jordlikande. Man blir oftast hängig, trött och får ont i huvudet. Ozonet, en naturlig reningskraft som angriper dessa mikroorganismer som ger upphov till den unkna lukten.
Ozon behandlar alla ytor från golv till tak, inklusive garderober, möbler och kläder, ända ned i skrymslen och vrår där mikroorganismerna gömmer sig. Där det är omöjligt att behandla med andra rengöringsmedel. Endast några timmars behandling varje vår skapar en fräsch och luktfri miljö för resten av året i ditt sommar- & fritidshus.

Badrum navigeringspil
Badrum
Det är inte ovanligt att badrum drabbas av dålig lukt, oftast
till följd av mögel som indirekt har orsakats av bristfällig ventilation i kombination med hög luftfuktighet.
Möglet får snabbt fäste och lukten blir allt skarpare och sprider sig snart till andra rum.

Tiotusentals mögelsporer sprider sig i luften och börjat växa så snart det landat på en fuktig yta. Inandning av mögelsporer kan orsaka allergiska reaktioner och enligt vissa forskningsstudier kan det orsaka astma.
Processen fyller utrymmet med ozon som snabbt sipprar in i springor och vrår, där mögelsporerna och den dåliga lukten gömmer sig. Ozonet angriper källan till problemet och därmed räcker i regel några enstaka behandlingar för att få bort lukten och möglet permanent.

SÅ HÄR FUNGERAR DET !!
Denna process omvandlar befintligt syre (O2) i luften till ozon (O3). När du startar processen, fylls området med ozon.
Detta ozon attackerar och bryter ner lukter, mögel, mögelsporer, bakterier och virus - precis som i naturen.

Källare navigeringspil
Källare
Källare har ofta en stillastående luft, är svala och fuktiga vilket skapar en utmärkt miljö för tillväxt av mögel och bakterier som ger upphov till en unken lukt. Den unkna lukten blir allt mer skarp och möglet sprider sig snabbt.
Det är bara en tidsfråga till lukten har spridit sig till övriga delar av huset där den börjar tränga in i väggar, tak, golv, textilier och möbler. Även om lukten sitter djupt inträngd så kan ozonet ta bort den permanent.
Ozonet fylls i hela utrymmet som snabbt börjar tränga in i de material där lukten gömmer sig. Möglet angrips även av ozonet vilket betyder att lukten inte kommer tillbaka efter några enstaka behandlingar.

Vinden navigeringspil
Vind
Läckage från tak och kondens skapar de rätta förutsättningarna för mögel vilket inte bara är en hälsofara men som också kan förstöra byggmaterial. Mögel sprider sig snabbt på jakt efter ny fukt för att kunna sprida sig än snabbare.

Även om den förhöjda luftfuktigheten som ger upphov till möglet åtgärdas, så finns fortfarande tiotusentals sporer kvar, och den jordlikande lukten.
Processen fyller hela utrymmet med ozon som angriper alla mögelsporer och oskadliggör dem helt – de förlorar sina allergiframkallande egenskaper och den dåliga lukten försvinner permanent. Ozon är en gas som sipprar in överallt där mögelsporerna och den dåliga lukten kan gömma sig.