Knapp Knapp

Varför ett hjulhotell ?
När det blir trång i förrådet, frigör man plats.
När man vill ha ordning och reda på sina hjul !
Så att det slipper bli i sista sekunden som det oftast blir.
Rena, rätt lufttryck, kontrollerade (eventuellt något nytt).


Hjulhotellet tar hand om dina hjul för säsongsförvaring.
Byter hjul inför kommande säsong.


Tvätt & rengöring -
av hjulen innan översyn.


Kontroll & översyn av hjul -
mönsterdjup mäts, översyn efter sprickor eller andra
skador - lufttryck justeras, protokoll skrivs som kund
får ta del av.


Förvaringen sker i en, för hjul bra miljö.
Svalt och mörkt.


Byte av hjul inför den stundande säsongen.
I rätt tid, med rätt lyfttryck.


Priset per säsong är
750:-
Ovanstående beskrivning ingår i detta pris.

Vinterdäck 1 december–31 mars

Ditt fordon ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. Fordon som har lämpligt slirskydd, till exempel snökedjor eller sandspridare, bör anses vara försedd med likvärdig utrustning.

Definitionen av vinterväglag

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon
del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen
där du befinner dig.

Dubbdäck 1 oktober–15 april

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.
Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda
dubbdäck även annan tid.

Att tänka på
Bot för överträdelse Belopp
Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm
för vinterdäck)
1 200 kr
Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars
vid vinterväglag)
1 200 kr
Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april –
30 september om ej vinterväglag råder)
500 kr