Knapp Knapp
       
Ambitionen är att utföra korrekt utförda karosseri-reparationer
(rost eller skada), alltså inga så kallade quickfix.
(Då söker man sig till någon annan)

Att använda bra kvalité på allt reparationsmaterial, och att reparationen
utförs på ett korrekt sätt.
Att man använder all tillgängligt skydd både på undersida och ytan, även
svetsningen är en viktig faktor.

Man ska få en hållbar reparation, som håller lika länge som från nytt,
tills den uppstod.
(detta kan man naturligtvis påverka själv,
men tyvärr sker det inte så ofta av olika skäl)