Knapp Knapp
           
Verktyg som används inom detta speciella område.


"Tap down" Linjelampa


Lyftare Riktkrok
Traditionella hand riktverktyg
Mothåll Riktsked Mothåll
   
  Finriktningshammare Penhammare